תורת האדם ואור עולם

"ויקחו אליך"

שקודם, לענין התרומה למשכן  אמרתי  : "יקחו לי"

עתה  תורך  שלך ש"יקחו אליך".

שאין תרומה לרב ולמורה אלא במה שיאיר בו עוד את העולם

ואת נזרו – האדם.

ולפיכך "נר תמיד" ,אינו אלא לסמל את האדם .

שהוא :"צלם אלוהים".

"צלם" = "נר"

ו"תמיד" הוא הנצח  = האלוהים.

וכך שוב ,כל משה שבדורו ,

מצווה הוא לרתום  את כל סגולותיו

בזוך וברוך של שמן ,להעלות מעלה מעלה

את נשמותיהם של בני האדם .

שהם  כולם ללא כל הפרש, הבדל או שיעור

הם  הם "נר התמיד" .

ולפיכך גם אורה של המנורה שבעת הקנים

לסמל את ימי הבריאה ומהותה  של הבריאה כולה

שבעיני הקב"ה כולה [כולם] מקשה אחת זהב טהור

והכל  להאיר בזה העולם .

שאין "אוהל מועד" אלא עולמנו זה.

אותו ביית המוגבל בזמן ובמועד

ועוד ,שהנר יהיה דווקא מחוץ לפרכת  אשר על העדות .

ללמדנו דבר  – עצום וגדול ו .

שאין לקב"ה כל צורך בגילויי אורה של  תורה

כלימוד לעצמו של תורה [אין המדרש עיקר כלל וכלל]

כל תורת העדות שבפנים לפרכת .

כל כולה משועבדת לאור התמיד שמחוץ לפרכת

  וכפי שגם אמר דוד משיח צדקנו : " … וזאת תורת האדם ה' אלוהים".

הנה כי כן כל מהות האור – אור התמיד

אינו אלא להאיר את העולם ואת האדם .

באורה הזך והטהור של תורת ישראל

באורה של העדות -העדה ומעידה על כך.

והנה ממשיכה התורה לומר לנו כי אור זה

מצווה הרב והמורה  להאיר מערב עד בוקר .

כלומר עד לגאולה השלמה וביאת משיח צדקנו .

שאז יהא אור זה נחלת הכל :

בבחינת  : :חוקת עולם "כלומר נחלת כל העולם

מאת בני ישראל  זהו שאמר "אור לגויים"

שכל אורנו מולך  ואנו מוליכים אותו

לסופו של דבר לתועלת

כל האדם והעולם.

תורת ישראל מייחלת לשעתה הגדולה להיותה

"וזאת תורת האדם"

 

(נשלח ע"י משה אהרון)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מנורת הזהב
  • פרשת תצווה - "על לב אהרן"
  • "ואתה תצוה" - אגדה - אור אחר
  • "ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך" (כח, א)
  • תפקיד הבגדים
  • בגדי הקודש
  • הרהורי הלב
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.