האדם בבחינת קשר

הבעל שם טוב מסביר את הקשר שלנו לפסוק, "ועשית את-הקרשים, למשכן, עצי שטים, עמדים".
הוא אומר, שקרש הוא אדם. קרש הוא אותיות קשר, שמרמז על האדם שהוא המקשר כל העולמות ומייחדם זה בזה.
האדם צריך לקשר את עצמו ומחשבתו תמיד בבוראו וע"י זה יתקשרו ביחד שמיים וארץ, הקב"ה ושכינתו וכל העולמות כולם.
אבל אם מחשבתו של האדם הולכת אחרי הבלי העולם הזה, אזי הקשר נהפך לשקר וכל חייו של האדם מקושרים בשקר.

זה הרמז "ועשית את-הקרשים, למשכן", היינו "ועשו לי, מקדש; ושכנתי, בתוכם" ממש, שהמשכן צריך להיות עשוי בקרשים, ז"א בקשרים הנ"ל.
גם כשאדם עוסק בחולין, בחיי היומיום, ואפילו בדברים שהם מצד היצר הרע, יראה לקשר עצמו בשורשם, ובזה הוא מעלה אותם ונתעלה הכל ונעשה מרע לטוב.

שנזכה שכל השקר בעולמנו ייהפך לקשר אמיתי ומחודש עם בורא עולם ויהיה עוד קרש לבניית המשכן במהרה בימינו.

(נשלח ע"י מרכז מודעות http://www.mudaut.co.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ועשית כפרת זהב טהור"
  • כתר תורה
  • "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
  • "ועשית מנורת זהב טהור"
  • "לא יסורו ממנו" – האדם, ערכיו וזכויותיו
  • "ויקחו לי" - לשמי
  • המשכן שבא לאחד את עם ישראל
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.