חטא העגל וביישנותם של ישראל

חטא העגל הינו תמוה ביותר! קשה להבינו בכלל, אך במיוחד כאשר מדובר ארבעים יום לאחר המעמד האדיר של מתן תורה, חודשים ספורים לאחר יציאת מצרים וקריעת ים סוף, בדור שראו את הניסים והנפלאות עד שהגיעו להישגים רוחניים יותר מגדולי הנביאים? מאידך, לאחר תפילותיו ותחנוניו של משה רבינו, הקב"ה סולח לעם ישראל מבלי להעניש כמו בחטא המרגלים, וגם זה קשה להבין היתכן?

הבני יששכר זי"ע מביא את דברי הזוהר הק': תא חזי, כתיב: "וירא העם כי בושש משה", מהו העם? אלו הערב רב, דהיינו שאת מעשה חטא העגל, לא עם ישראל עשה אותו אלא הערב רב. כשחז"ל מתארים את מאה ועשרים אלף אנשי הערב רב, שהיו בעלי קומה, בריאי בשר שכל אחד מהם שקול כשלושת אלפי איש , טמאים ומכשפים שפרחו באוויר אחרי שעמדו והרגו את חור.

א"כ שאל האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל מדוע שבר משה את הלוחות וטען כנגד עם ישראל כולו, הרי אלו היו הערב רב בלבד? השיב הרבי: כי לא מיחו בני ישראל בהם. כך אנו אכן מוצאים בדבריו של משה רבינו : "אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה, קול ענות אנוכי שומע". אין כאן נסיון של עזות דקדושה למחות על החטא הנורא , אין כאן נסיגה לאחר מחאה, יש כאן קול ענות "אנוכי" כל אחד חושב על עצמו ושותק למרות מעשה החטא הנורא.

בזה ניתן להבין את דברי המדרש התמוהים, " בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, עמד לו משה ומפייס את האלוקים ואומר: ריבון העולמים עשו לך סיוע, ואתה כועס עליהם? העגל הזה שעשו יהיה מסייע לך, אתה מזרים חמה והוא הלבנה, אתה מוריד הטל והוא משיב הרוח. אמר לו הקב"ה: אף אתה טועה כמותם הלא אין בהם ממש! אמר לו משה: א"כ למה ה' יחרה אפך בעמך?

יש להבין את דבריו של משה רבינו, הלא אם רוצה להוכיח שאין בהם ממש,ולבקש כי יסלח להם הרי הוא פועל הפוך! הוא אינו מקטין את החטא, אלא מגדילו , שהרי לדבריו עם ישראל עבדו לדבר שאין בו ממש וזנחו את בורא העולמים? זאת ועוד, וכי חשב הקב"ה שמשה רבינו שעליו נאמר בכל ביתי נאמן, חלילה טועה כמותם וחושב שיש בהם ממש, הרי כל כוונתו לסנגר על עם ישראל?

יש לומר שמשה רבינו שאל את הקב"ה מה חשבו עם ישראל בעת חטא העגל, האם רצו לברוא מסייע לבורא העולם כביכול? השיב לו הקב"ה אתה טועה, זו היתה כוונה של הערב רב, אך עם ישראל ידע שאין בו ממש, אך לא מיחה . אמר לו משה: א"כ למה ה' יחרה אפך בעמך? נכון שזה איננו ראוי, אך זה אינו חטא נורא , כי הרי בני ישראל לא העלו על דעתם שאלה אלוהיך ישראל רק שפחדו מהערב רב.

הביישנות שהינה מסממני העם היהודי , אינה סותרת את החובה לגאווה יהודית. העמידה על העקרונות היא אשר שומרת את גחלת עמינו , באמצעותה ניתן להדליק אש קודש אפילו אצל הערב רב. חטאם של עם ישראל בעגל הזהב היה בקול ענות "אנוכי" אני שומע, ואנו עלינו לתקן את מעשיהם ביצירת גאווה יהודית, בבנית סביבת קודש שתקרין גם לרחוקים, כדי שילמדו טועים בינה.

(מתוך אתר הכותל, בשם הרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מדוע עשו בני ישראל את העגל?
  • עבודה ה' - על י"ג מידות וההליכה בדרכיו
  • קבלת התורה - מדוע התעקשו הזקנים על הלוחות
  • לימוד התורה והשכחה
  • יהושע כפרח הנהגה
  • שורש מצוות מחצית השקל
  • לימוד זכות על חטא העגל
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.