שבטי ישראל – חוקה אחת ומשפט אחד

בבגדי הכהן הגדול שהם "לכבוד ולתפארת" מצינו פעמיים בסדר שונה את שמותיהם של שנים-עשר שבטי ישראל. בכתפות האפוד היו שתי אבני שוהם ועליהם חקוקים בפיתוחי אומן שמות בני-ישראל, "ששה משמותם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית". וכמו-כן על האפוד עצמו היה חושן משפט ובארבעה טורים שבו שמות בני-ישראל.
והנה, על שתי אבני השוהם שעל כתפות האפוד היו חקוקים שמות בני-ישראל כתולדותם. וכדעת רש"י על האחת:   ראובן                          ועל השנית:        גד
              שמעון                                                אשר
              לוי                                                      יששכר
              יהודה                                                 זבולון
              דן                                                       יוסף
              נפתלי                                                בנימין
ובסדר הזה יש בכל צד כה אותיות שלא יעשו אפליות בין השבטים. ומכאן הרמז כה תברכו את בני-ישראל ואמור להם, לכללותם ביחד.האו"ח הקדוש כתב סדר אחר של השבטים, אך בכל שיטה היה זה כסדר תולדותם.

ואולם בחושן המשפט היתה משבצת זהב גדולה ובתוכה ארבעה טורי אבן, ובכל טור מארבעת הטורים שלש אבנים, כל אבן בצבע שונה והדגל של השבט היה בצבע האבן.

על כתפות האפוד צריך לכתוב את שמות השבטים כתולדותם שהוא סדר לידתם וכך צריך לציין אותם.
אך כאשר שמים את שמותם על הלב, בחושן  המשפט, צריך להדגיש שהמשפט אחד הוא לכללות ישראל. שופטים ושוטרים יש בכל שעריך לכל שבט ושבט אך הכהן הגדול בחושן המשפט מסמל את המשפט האחד לכלל ישראל. ולכן "משובצים זהב יהיו במילואותם".
כל שבט ויעודו, כל שבט ומנהגיו וכל שבט ימשיך במסורת שלו הנרמזת בשינוי הצבעים אך כולם מאוחדים ומלוכדים במשבצת זהב. ומבגדי אהרן הכהן למדים אנו מהי אחדות ישראל האמיתית, כל שבט בהנהגותיו והמשפט אחד הוא לכולם. מצד אחד צריכים כל שבט ושבט לשמור על הענין המיוחד להם. ומאידך כולם כלולים בתורה אחת, חוקה אחת ומשפט אחד, וזוהי אחדות ישראל.

(מתוך אתר "מוריה", בשם הראשון לציון הרב מדרכי אליהו)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מדוע חשוב לזכור את עמלק?
  • המדד לנתינה
  • פרשת תצווה - "על לב אהרן"
  • הצב והארנבת
  • למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן
  • מנורת הזהב
  • מזבח הקטורת ובית שלישי - אור אחר
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.