דבר תורה לפרשת יתרו

"וישמע יתרו כהן מדין חותן משה" (י"ח, א') רש"י: מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. יש לשאול, והרי מתן תורה עולה על כולם, ומדוע לא מזכיר רש"י ששמע יתרו על מתן תורה? וכן צריך להבין, מדוע להלן בפסוק ח', כשסיפר משה לחותנו "על כל אשר עשה אלוקים לפרעה ולמצרים" לא סיפר לו על מעמד הר סיני?

יש לשאול, והרי מתן תורה עולה על כולם, ומדוע לא מזכיר רש"י ששמע יתרו על מתן תורה? וכן צריך להבין, מדוע להלן בפסוק ח', כשסיפר משה לחותנו "על כל אשר עשה אלוקים לפרעה ולמצרים" לא סיפר לו על מעמד הר סיני? 

אומר ה"דרכי מוסר" כי נראה לתרץ על פי דברי המדרש ב"שמות רבה" (ל', ט'): פעם אחת אמר לו עקילס לאדריינוס המלך: ברצוני להתגייר ולהיעשות לישראל. אמר לו אדריינוס: לאומה זו אתה מבקש? כמה בזיתי אותה, כמה הרגתי אותה וכו', מה ראית בהם שאתה רוצה להתגייר? אמר לו עקילס: הקטן שבהם יודע איך ברא הקב"ה את העולם, מה נברא ביום הראשון ומה נברא ביום השני, וכמה יש משנברא העולם ועל מה העולם עומד ותורתן אמת. אמר לו אדריינוס: לך ולמד תורתן ואל תמול. אמר לו עקילס: אפילו חכם שבמלכותך ובן מאה שנה אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו מל, שכן כתוב: "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי"- ולמי? לבני ישראל.

רואים מכאן יסוד גדול, כי גוי לא יכול להבין את תורתנו הקדושה כראוי בהבנה עמוקה. לא מספיק השכל לבד, אלא צריכים לזה נשמת וקדושת ישראל אפילו כדי להבין משפטים, לכן אפילו ליתרו לפני שהתגייר לא היה יכול משה לספר על מתן תורה, כיוון שלעניינים כאלה צריכים לנשמת ישראל, להתגייר, ואז תהיה אפשרות להבין את מעמד הר סיני וקבלת התורה.

שאלה נוספת שנשאלת היא, הרי לכאורה היה לו לרש"י להזכיר את הניצחון על עמלק, אשר בו התבטא הנס, ולא את "מלחמת עמלק"?

אלא, אומר רבי יחיאל מרדכי גורדון: לאחר ששמע יתרו את כל הניסים והנפלאות שנעשו לישראל בים סוף ובמצרים, ושמע גם שאחר כל אלה בא עמלק בעזות מצח להילחם עם ישראל, בלא להתרגש ולהתפעל מהניסים שנעשו להם, עשה חשבון נפש ובא להתגייר, דווקא השמועה על המלחמה היא שהעמידתו על דעתו, ומשנוכח בהתדרדרות תהומית שכזו ראה חובה לעצמו לפרוש מאומות העולם (משולחן גבוה).

וכעין זה נתפרסם על כמה כופרים מפורסמים בלונדון, אשר אחרי ששמעו על האכזריות האיומה של היטלר יש"ו וסיעתו, אמרו שכעת הם רואים שבלי אמונה יכול אדם להתהפך ולהיות הרבה יותר גרוע מחיית טרף, והתחילו להאמין בה' יתברך (לקח טוב).

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
 • היתכן שהמים יסמלו את התורה ואת התאוות גם יחד?
 • מי אתה משה רבנו?
 • ביקורת חיובית מול ביקורת חיצונית
 • כי כבד ממך הדבר
 • סוס ורכבו רמה בים
 • "שמע בקולי איעצך" – תבונת מקבל העצה
 • מידה כנגד מידה
 • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
  רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.

  כתיבת תגובה