עד מתי מאנתם לשמור מצוותי ותורותי?

שני כשלונות מרכזיים נכשל עם ישראל בפרשת המן: תחילה, עברו "אנשים" (טז, כ) על האיסור המפורש של משה שלא להותיר מן המן עד הבוקר; ובהמשך, "יצאו מן העם" ללקוט ביום השביעי, למרות דבריו המפורשים של משה – "היום לא תמצאוהו בשדה" (שם, כה). בעקבות כשלונות אלו, טוען הקב"ה כלפי משה: "עד מתי מאנתם לשמור מצוותי ותורותי?!" (שם, כח). מדוע כולל הקב"ה את משה בין אלו שמיאנו לשמור את המצוות והתורות?

לדעת רש"י, הטענה אכן לא הופנתה כלפי משה, אלא – "על ידי הרשעים מתגנין הכשרים". אולם ר"ע ספורנו כותב: "הנה החטא בשמירה נעשה על ידי כולכם, כי אתה – אע"פ שלא יצאת עמהם ללקוט, גרמת שיצאו". לדעתו, אחריותו של משה נבעה מכך שהוא לא לימד את העם הלכות שבת כראוי. אמנם, ייתכן שיש מקום לראות את אחריותו של משה לכשלון העם מכיוון אחר.

המשותף לשני חטאי העם הוא שקדמה להם הפתעה מן האירועים. תחילה, בני ישראל הופתעו מעצם ירידת המן, והתורה מאריכה בתיאור הפתעתם: "ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא" (שם, טו). רק אז הסביר להם משה: "הוא הלחם אשר נתן ה` לכם לאכלה", והסביר להם את דיניו של הלחם המיוחד הזה. כך גם בחלק השני של הסיפור: בני ישראל כבר הורגלו בימי החול לכך שהכמות שאותה הם אוספים היא עומר לגולגולת, ולפתע ביום השישי גילו שהם אספו כמות כפולה. מייד פנו בני ישראל אל משה לקבל הסבר: "ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העומר לאחד, ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה" (שם, כב), ומשה ביאר להם את התופעה: "ויאמר אלהם הוא אשר דבר ה` שבתון שבת קדש לה` מחר… ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר".

מסתבר, אפוא, שמשה לא הכין את העם לקראת הניסים הגלויים הצפויים להם. בתחילת הפרשה אומר ה` למשה כי הוא עתיד לתת לבני ישראל "לחם מן השמים" (שם, ד), אולם כשמתאר משה לבני ישראל את העתיד לקרות, הוא מציין בלשון סתמית – "בתת ה` לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבוע". התורה לא מבארת מדוע בחר משה להסתפק בלשון סתמית, ולא הכין אותם הן לעצם הנס הן לתופעה הייחודית הצפויה ביום השישי. ייתכן שמשה חשש שהעם לא יאמין בהבטחות אלו, ובחר להמתין שהם יראו את הניסים במו עיניהם. מכל מקום, מסתבר שהעובדה שהעם הופתע פעמיים גרמה לפגיעה מסויימת באמון העם במשה, שהספיקה לאנשים מסויימים כדי להמרות את פיו ואת אזהרותיו. כיוון שכך, כדברי הספורנו, גם משה כלול ב"עד מתי מאנתם", בשל אחריותו לכשלון העם.

(מתוך שבת בשבתו, הרב אמנון בזק)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ"
  • "דרך ארץ פלשתים" מול "דרך המדבר ים-סוף" – מקור האיסור לשוב מצרימה ומשמעותו
  • "כי קרוב הוא" - על עיצוב ולכידות עם
  • תובנות מפרשת השבוע
  • גימטריאות לפרשת בשלח
  • "ותצאן כל הנשים אחריה"
  • משה ועצמות יוסף
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.