יוסף וארץ ישראל

בשעה שבא יוסף לבקר את אביו השוכב על ערש דווי, יעקב פונה ליוסף בדברים, הכוללים גם ברכות לבניו. נושא אחד מרכזי שוזר את כל דברי יעקב ליוסף – ארץ ישראל.
יעקב מספר ליוסף על התגלות ה` אליו, בשעה שעמד לעזוב את הארץ, ועל הבטחתו שם ליעקב – "ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם" (מח,ד). בהמשך, מברך יעקב את אפרים ומנשה ונותן להם נחלה כפולה בארץ, ובסיום הוא חוזר ומדגיש – "הנה אנכי מת והיה א-להים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם" (שם,כא). הדגשותיו החוזרות של יעקב מעידות על חששותיו שככל שמשפחתו תתרחב יגבר החשש שמא בניו יראו במצרים את מולדתם הטבעית, וכלל לא ירצו לחזור לארצם.
מדוע הוא מצווה זאת על יוסף בלבד?

יותר מכל אדם אחר, יוסף מסמל את מי שנטמע, כביכול, בתוך החברה המצרית, נשא את בתו של כוהן דת מרכזי, הפך להיות משנה למלך, ועתיד לראות בני שלשים נולדים לו במצרים.אם דווקא יוסף יהיה זה שידגיש את עובדת היותה של ארץ מצרים מעון זמני בלבד, יהיה לכך ערך מוסף, שלא יושג על ידי האחים האחרים.

ואכן, בדרך מיוחדת מצליח יוסף לעמוד במשימה.תחילה, מודיע יוסף לאחיו – "ויאמר יוסף אל אחיו אנוכי מת, וא-להים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ…" (נ,כד). ידיעה זו עומדת כשלעצמה, ולמעשה, אחי יוסף מעולם לא שמעו זאת בצורה כה ישירה.
ברם, יוסף מוסיף לידיעה זו גם היבט אישי, שלא הוזכר כלל בדברי יעקב אליו: "וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקוד יפקוד א-להים אתכם והעליתם את עצמותי מזה". בכך מחזק יוסף מאוד את המסר הרעיוני: למרות הכבוד הגדול שזוכה לו יוסף במצרים, מכל מקום הציווי האחרון של יוסף בחייו הוא להעלות את עצמותיו לארץ ישראל!

ואכן, דבריו האחרונים של יוסף הדהדו במשך מאות שנים באוזני בני ישראל. כשסיפר משה לבני ישראל על דברי ה` אליו בסנה, הם הגיבו בשמחה על קיום המשפט הראשון שאמר יוסף: "וישמעו כי פקד ה` את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו" (שמות ד,לא). ובעיצומה של יציאת מצרים, לא שכחו בני ישראל את שבועת יוסף: "ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקוד יפקוד א-להים אתכם והעליתם את עצמותי מזה אתכם" (שמות יג,יט).

(הרב אמנון בזק מתוך "שבת בשבתו")

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "איש אשר כברכתו ברך אותם"
  • "אל נא תקברני במצרים" (מז, כט)
  • קבלת החלטות
  • החטא ועונשו
  • ויחי יעקב - בארץ מצרים
  • פשר 'חזון אחרית הימים' של יעקב
  • "אשר יקרא אתכם באחרית הימים"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.