הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת

הדפסה הדפסה

במהלך חג הסוכות אנו נוהגים לומר בברכת המזון משפט זה, המבוסס על הפסוק בעמוס (ט', יא): ביום ההוא אקים את סכת דויד הנ?פלת.

מדוע נבחר דווקא דימוי זה לתאר את כנסת ישראל? כלום אי אפשר היה לבחור בדימוי אחר, נאווה וגאה יותר, למשל מגדל, על פי הפסוק "צוארך כמגדל השן" (שיר השירים ז', ה)?! המהר"ל (נצח ישראל פרק לה) מסביר זאת כך:
דע שנקרא מלכות בית דוד 'סוכה'. כי כל מלכות נקרא 'בית'… לפי שהדבר שהוא מציאות חזק בעולם נקרא בית, שהוא בנין קבוע. וכן המלכות נקרא בית, מפני החוזק והקביעות שיש למלכות…

הבית כאשר נופל, נתבטל ענינו הראשון שהיה לו. ואם חוזר לבנות, הוא בית חדש. ולא נקרא שהקים בית הנופל, שכבר נתבטל, רק כאילו בנה בית חדש מתחלה. אבל הסוכה, שאינו בית שהוא בנין גמור וקבוע, ובקלות הוא חוזר ומעמידו, לכך אם נפל שייך בו הקמה, והוא חוזר לענין הראשון בקלות. וכן מלכות בית דוד, שהוא עומד להקמה אחר נפילת המלכות, נקרא המלכות 'סוכת דוד הנופלת'. ואף בשעת נפילתה יש עליה שם 'סוכה', כיון שהסוכה עומדת להקים אותה, וקרוב מאוד הוא להקימו בקלות.

נפילתו של בית היא נפילה מוחלטת וסופית, נפילה שאין אחריה תקומה. סוכה, לעומת זאת, אף שהיא נופלת בקלות, יש לה תקומה מחדש.

זהו המאפיין של עם ישראל ושל מלכות ישראל. בית הוא יציב, עמיד בסערות ובזלעפות הטבע, אך משנפל, שוב אי אפשר להקימו מחדש. סוכה אינה יציבה, כל רוח שאינה מצויה מפילה אותה. ואף מלכות ישראל כך היא: זוהי מלכות שברירית, נוחה לנפול, אין היא עמידה בפני סערות וזעזועים. אך תמיד היא שבה וקמה, שבה ועומדת על רגליה.

וכך דורש התנחומא (ריש נצבים) על הפסוק במיכה (ז', ח) "אל תשמחי איבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחשך ה' אור לי":
'אתם נצבים היום כלכם' וגו' (דברים כ"ט, ט) – זהו שאמר הכתוב 'הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד' (משלי י"ב, ז): כל זמן שהקב"ה מסתכל במעשיהם של רשעים ומתהפך בהם – אין להם תקומה… אבל ישראל נופלין ועומדין, שנאמר 'אל תשמחי איבתי לי, כי נפלתי קמתי' וגו' (מיכה ז', ח).

ואומר 'כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם' (מלאכי ג', ו), אמר רבי חנינא בר פפא: אמר הקב"ה: מעולם לא הכיתי אומה ושניתי בה, אבל אתם בני יעקב לא כליתם, שנאמר 'חצי אכלה בם' (דברים ל"ב, כג) – חצי כלין והם אינם כלין.

וכן אמרה כנסת ישראל 'דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ' (איכה ג', יב). למה הדבר דומה? לגבור שהעמיד את הקורה וזורק בהם את החצים, חצים כלים והקורה עומדת. אף כך ישראל, כל זמן שהיסורין באין עליהם, היסורין כלים והם במקומם עומדין…

(הרב יהודה עמיטל זצ"ל. השיחה נאמרה בליל שמיני עצרת תשס"ב והורחבה בסעודה שלישית של שבת קודש פרשת נח אותה שנה. סוכמה על ידי בעז קלוש. נשלח ע"י בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון. http://www.etzion.org.il/vbm)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מתוהו הנפילות למעמקי תהומות התשובה
  • הישיבה בסוכה בלילה הראשון וכל שבעה
  • סוכה גזולה
  • הקשר בין סוכות למגילת קהלת
  • בין יום הכיפורים לסוכות - והמשפחה
  • כיצד מלמד אותנו האתרוג על מעלת הצדיק?
  • "לא יום ולא לילה" - נס וטבע בחג הסוכות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.