אהבת יעקב ורחל

צריך להבין מה גרם ליעקב לאהוב את רחל מלאה לאחר נישואיו עם לאה.

על הפסוק ויזכור אלוקים את רחל [ל,כב] אומר רשי "הקב"ה זכר לה [לרחל] שמסרה סימניה לאחותה ושהייתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשו".
שכן היו בכל אומרים: שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול, והקטנה לקטן, כלומר שרחל תתחתן עם יעקב ולאה עם עשו. לכן בכתה לאה עד שנעשו עינייה רכות ומראה פנייה התכער, כדי שעשו לא ירצה לשאת אותה לאשה.
ועכשיו כשמוסרת רחל את סימניה ללאה, ויעקוב עומד לשאת את לאה הרי היא צריכה לחשוש שמא תעלה בגורלו של עשו. אותה שעה לא ידעה רחל כי יעקוב ירצה לעבוד שבע שנים נוספות כדאי לשאת גם אותה. בכל זאת סיכנה עצמה ואפילו את העולם הבא שלה, ומסרה את סימניה ללאה, כדי שלא תתבייש. את זאת זכר לה הקב"ה "שמסרה סימניה לאחותה" אף על פי "שהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשיו" שעל ידי שסייעה ללאה להינשא ליעקב, הגדילה את סיכוייה ליפול בגורלו של עשו.
משראה יעקב את גודל צדקותה ועוצם מסירות נפשה עד כדי הפקרת עצמה למען אחותה נתגברה בו אהבתו אלייה.

(בשם אסף רז)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "אכן, יש ה' במקום הזה"
  • ויאהב יעקב את רחל
  • והנה אנכי עמך
  • "והאבן גדולה על פי הבאר"
  • שימוש ברע ככלי לטוב
  • הקב"ה - מקומו של עולם
  • "ויחלום והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה" (כח, יב)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.