ברוך שומר הבטחתו לישראל

ה' אומר למשה לבוא אל פרעה, לאחר שהוא קיבל את שבע המכות הראשונות, גם כדי להעביר את סיפור יציאת מצרים מאב לבן, כמו שנאמר (שמות י' ב'): "ולמען תספר באזני בנך, ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים", וגם כדי לקיים את ההבטחה לאברהם אבינו, כמו שנאמר בהגדה של פסח: "ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חשב את הקץ, לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר: ויאמר לאברם: ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם,ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול". מילוי האותיות של "ולמען תספר באזני בנך" שווה 1775. "ברוך שומר הבטחתו לישראל" שווה 1775.
על האדם לספר לבנו את נס יציאת מצרים, שהיא קיום ההבטחה שניתנה לאברהם, וכדברי הרמב"ם (הלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה א'): "מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר (שמות י"ג ג'): "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים", כמו שנאמר (שמות כ' ז'): "זכור את יום השבת", ומנין שבליל חמשה עשר? תלמוד לומר (שמות י"ג ח'): "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, בעבור זה", בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח".

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מכת הצפרדע ומידת הכעס
  • "למה זה תשאל לשמי"
  • שורש הבחירה
  • השתדלות
  • החיבור בין ברית המילה וברית בין הבתרים בדרכו של רש"י
  • ברית המילה וברית בין-הבתרים
  • מכת צפרדע
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.