גימטריאות בפרשת ויצא

הדפסה הדפסה

כאשר יוצא יעקב מבאר שבע והולך לחרן מבטיח לו ה' בחלומו (בראשית כ"ח ט"ו): "והנה אנכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשבתיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך". מסביר רש"י: "אנכי עמך – לפי שהיה ירא מעשו ומלבן". חששו זה של יעקב עתיד להיעלם לאחר שייאבק עם שרו של עשו שיאמר לו (בראשית ל"ב כ"ט): "לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל". ומסביר רש"י: "עם אנשים – עשו ולבן". "שהיה ירא מעשו ומלבן" שווה 1075. "ישראל" (עם מילוי האותיות) שווה 1075. שינוי השם של יעקב לישראל, שנעשה על ידי שרו של עשו, הוא שגרם ליעקב להפסיק לחשוש מעשו ומלבן, והוא קיום הבטחתו של הקב"ה "והנה אנכי עמך".

אחרי שיעקב שואל את לבן (בראשית כ"ט כ"ה): "למה רמיתני", עונה לו לבן, שלא ניתן לתת את הצעירה לפני הבכירה, ולכן (שם כ"ז): "מלא שבע זאת, ונתנה לך גם את זאת, בעבדה אשר תעבד עמדי, עוד שבע שנים אחרות". ואכן, לאחר שלבן נתן ליעקב את לאה ואת זלפה (שם כ"ד), הוא נותן לו גם את רחל ואת בלהה (שם כ"ט). "גם את" שווה 444. "לאה, רחל, זלפה ובלהה" שווה 444. במילים "גם את" אומר לבן ליעקב שבסופו של דבר, הוא יקח את כל ארבע בנותיו (ראה רש"י ל"א נ' –  (אף בלהה וזלפה, בנותיו היו מפילגש").

(בשם רפי מגיד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה"
  • עקודים, נקודים וטלואים
  • "והאבן גדולה על פי הבאר"
  • "לחם לאכול ובגד ללבוש"
  • ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
  • "לא ייעשה כן במקומנו" – על דיבור רב משמעות
  • היכן היא בית אל?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.