עשו לא היה רשע מבטן

פרשת תולדות מספרת על לידתם וחייהם של יעקב ועשיו. על הפסוק "ויתרוצצו הבנים בקרבה" אומרים חז"ל שכבר בהיותם ברחם אימם נתגלו אצל יעקב ועשיו נטיות מנוגדות – יעקב נמשך לבית-המדרש, ואילו עשיו נמשך לבית עבודה-זרה. כמו-כן אומרים חז"ל, שהשניים רבו סביב "נחלת שני עולמות".

נשאלת השאלה מדוע הייתה ביניהם מריבה בעניין זה, והלוא השאיפות השונות של כל אחד ואחד מהם יוצרת חלוקת תחומים ברורה – סביר להניח שיעקב ירצה בעולם-הבא ואילו עשיו יבחר בחיי העולם-הזה! מכאן, שיעקב רצה אף הוא את העולם-הזה ועשיו תבע אף את העולם-הבא. וזה תמוה – למה לו לעשיו הרשע לרצות בעולם-הבא?! יותר מזה, קשה להבין איך עשו, בנו של יצחק, התאווה עוד בהיותו ברחם אימו לעבודה-זרה. כאשר גדל היה לרשע, שכן לאדם ניתנה בחירה חופשית  אבל איך ייתכן שעוד בבטן אימו גילה עשיו נטייה טבעית לעבודה-זרה?!

הרמב"ם מסביר בהרחבה שבין עובדי-ה' יש שני טיפוסים כלליים: 'החסיד המעולה' ו'הכובש את יצרו'. הראשון מתאווה רק אל הטוב, וכל עבודתו היא בעלייה מתמדת בתוך הקדושה עצמה. לעומתו, השני מתאווה גם אל הרע, וגדולתו היא בכך שהוא כובש את יצרו.יעקב ועשיו, כפי שנוצרו בטבעם, מסמלים את שתי הדרכים הללו. טבעו של יעקב – "איש תם יושב אוהלים", שהוא 'החסיד המעולה'; ואילו טבעו של עשיו – "איש יודע ציד", הוא 'הכובש את יצרו'. תכלית המשיכה הטבעית של עשיו לעבודה-זרה הייתה שיתגבר עליה ויכבוש את יצרו.

על כן רבו שניהם על "נחלת שני עולמות": גם יעקב וגם עשיו, כפי שנוצרו בטבעם, רצו את שני העולמות. אלא שאצל יעקב היה העולם-הבא עיקר, בגלל היותו עולם טהור וקדוש, מתאים לשאיפתו של 'החסיד המעולה'. ואולם עשיו – הוא ראה את היתרון דווקא בעולם-הזה, שבו צריך לכבוש את היצר ולהתגבר על כל ההפרעות והמכשולים, דבר התואם את עבודת 'הכובש את יצרו'.

כולנו בני יעקב. יהודי צריך להיות "איש תם יושב אוהלים" – ללמוד תורה בתמימות, מבלי לנסות לעוותה ולהכניס לתוכה את הרצונות העצמיים והאישיים. עם זאת צריך יהודי להיות גם "יודע ציד" – לצאת לשדה, לעולם, ולעשות מהדברים שיש בעולם 'מטעמים' לאבינו שבשמים.

כאשר היציאה אל העולם נעשית כהמשך ל"יושב אוהלים" – מגינה התורה על האדם שיוכל להצליח בשליחותו זו.

(על פי שיעור של הרבי מליובאוויטש)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • כי ציד בפיו
  • כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם... וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן... לֹא תַעֲשׂוּ - לקיחת אימותינו לבית המלך
  • קנאת הגוים מחזירה את העם היהודי לעצמו
  • עקב אשר שמע אברהם בקולי
  • יצחק, עשו והשדה
  • שתי ברכות לשני בנים
  • שלושה סוגי נישואין
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.