יצחק – בנו של אברהם

"ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו".

כנגד ליצני הדור שאמרו מ"אבימלך נתעברה שרה", (ראה רש"י לתחילת פרשת "תולדות", בראשית כ"ה כ"ט), מעידה התורה (בראשית כ"א ד'): "וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלקים".
מילוי האותיות של "בן לזקניו" שווה 728. 
מילוי האותיות של "בן שמנת ימים" שווה 728.
"יצחק" (עם מילוי האותיות) שווה 728.

התורה מעידה, שיצחק הוא בנו של אברהם, שנולד לו לעת זקנתו, ואברהם הוא זה שמל אותו, בן שמנת ימים.

(בשם רפי מגיד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מאחורי הקלעים של ההצלה בסדום
  • כיצד יתכן שאברהם טפל לשרה בנביאות?
  • סדום - תרבות של אטימות לב
  • דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט
  • יחסו של אברהם
  • לוט: האידיאליסט המובס
  • אמונתו של אברהם
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.