ברכת הצדיק

מסופר על אחד מהמקובלים ש"אינם מקובלים" שהיה נוהג לעבור מעיר לעיר ומכפר לכפר ולפזר את ברכותיו ועצותיו לכל דורש ,ולהבטיח ישועות לכל מבקש.
ויהי היום שעוזריו ומשמשיו החליטו שהגיע הזמן לעשות עצרת גדולה וגרנדיוזית עם הפקה מכובדת אשר לא תשאיר אדם אחד בביתו, ושם הרב יעשה ישועות ונפלאות כפי שעשו לאבותינו בימים ההם.
חיש מהר נתלו מודעות בכל רחבי העיר הגדולה, כרזות ענק הכריזו על בואו של הצדיק הגדול לערב הישועות.

ואכן המאמצים נשאו פרי ,הציבור שיותר מהאמין ,היה סקרן לראות מה יתרחש ונהר בהמוניו.
האולם התמלא מפה לפה, הרב ישב בשולחן המזרח על כיסא מפואר כמלך בגדוד, וכל בני העיר חיכו למוצא פיו…
לפתע א' מהנוכחים ביקש את רשות הדיבור כבוד הרב! פתח ואמר: שמי משה ,וזמן רב הנני צולע ומהלך על קביים, דבר אשר מקשה מאוד על תפקודי אבקש מהרב ברכה שרגליי ירפאו.
כל הנוכחים הפנו מבט אל הרב שפסק בקול נחרץ: "גש מאחורי כיסאי, ותמתין שם " הלה עשה כמצוות הרב ודידה לעברו. השלך את הקביים! גוזרני עליך שתהיה בריא .
כל הקהל עמד משתאה לנוכח הנס.

לפתע קם אדם נוסף באולם ופנה לרב :כבוד הרב !אני מגמגם הרבה זזזזמן ,איני יכול לבטא את עצמי כראוי. מבקש אני מהרב שיברך גם אותי .הרב הביט לעברו ואמר: "גש גם אתה אל מאחורי הכסא". הלה התקרב ועמד שם. אני גוזר עליך שתדבר ברור ,בקול רם לעיני כולם. הס הושלך באולם… גוזרני עליך שתדבר ברור …חזר הרב על דברו .
לפתע הלה צעק מאחורי הכסא: "ככבוד הרררב מממשששה נננפפל…

בפרשתנו אנו נחשפים לברכות יעקב לבניו ,כח הברכות שצדיק נותן לבני אדם הוא גדול ועצום כפי שכתוב צדיק גוזר והקב"ה מקיים אלא מי שמתבונן בברכותיו של יעקב רואה שיעקב לא מבטיח ניסים ונפלאות לבניו יעקב סוקר את מידתו המיוחדת שיש בכל אחד ואחד מבניו תחילה מוכיחו כשצריך ולבסוף מברכו שאותו כח המצוי בו ילך לכיוון החיובי ולא לכיוון השלילי למשל יששכר חמור גרם.
משום שברכה בשונה מנס איננה להמציא יש מאין אלא להשפיע על האדם סייעתא משמיים שיזכה לנצל את כוחו ומרצו לדרך הישר.

מיעקב אנו למדים מהו צדיק אמיתי. צדיק הוא דמות היודעת להשמיע גם דברי תוכחה שצריך ולא לפזר הבטחות וחיוכים לכל דורש.

(הרב אלי ויזנר)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • המשיח יבוא בהיסח הדעת (ה"בעל שם טוב" על הפרשה)
  • "עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים"
  • "ויבך יוסף בדברם אליו"
  • ישמך א-להים כאפרים וכמנשה
  • "ויחי יעקב בארץ מגורי אביו"
  • אחוזת קבר
  • החטא ועונשו
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.