איך ביצע מיכאל שתי שליחויות?

בפרשתינו יש אזכור רב של מלאכים:אורחי אברהם,סדום,שילוח הגר ואף עקידת יצחק. במסכת בבא- מציעא, פרק ז´, עמ´ פ"ו, דף ב´- מסופר לנו מי היו שלושת המלאכים שבאו לאברהם ומה היה תפקידם:
א) מיכאל- לבשר לשרה
ב) רפאל- לרפא את אברהם
ג) גבריאל- להפוך את סדום
נשאלת השאלה: מדוע אם כך מגיע גבריאל לבקר את אברהם?
כמו כן, בפרשת סדום מסופר לנו על שני מלאכים שהגיעו לסדום: גבריאל- להפוך את סדום, ומיכאל- להציל את לוט.
מפרשת סדום למדו חז"ל את הכלל "אין מלאך עושה שתי שליחויות", אך באותו מקום אנו רואים סתירה – מיכאל מקבל שני תפקידים- גם לבשר לשרה וגם להציל את לוט. כיצד יש כאן חריגה מהכלל?

ננסה לענות על הדברים:
בראשית י"ט, ט"ו:…"קום קח את אשתך, ואת שתי בנותיך הנמצאות"
לפי הדרש המציאות ("נמצאות" מלשון "מציאות") אלו רות המואביה- אמה של מלכות, ונעמה העמונית- אמו של רחבעם שממנו עתיד לצאת מלך המשיח, שהגיעו בגלל אותו מעשה של לוט ובנותיו. ר´ יצחק אומר: בזכות הנמצאות הופיעו לנו מציאות- נעמה ורות, וגם שורש מ.צ.א- "מצאתי דוד עבדי".
במישור הסמוי של הדרש אנו מבינים שמטרת לוט להינצל בזכות העתיד- כדי לאפשר את הבאת דוד לעולם.
במישור הגלוי של הדרש אנו יודעים שלוט ניצל בזכות מידת הכנסת אורחים.

דוד המלך הוא צאצא של מואבית ולא מואבי ולכן הוא יכול לבוא בקהל ישראל. כיצד קרה שנשים עמוניות ומואביות הותרו?
אבנר בן נר ודואג האדומי הם אלו שהחלו את הדיון לגבי האם גם אדומית ומואבית אסורות בקהל או רק מואבי ואדומי.בעקבות חששו של שאול מדוד, היה עליהם להדרש לשאלה האם דוד יכול לבוא בקהל, כמו שמספרת הגמרא. שורש הויכוח בין אבנר לדואג הוא- דרכם של מי לקדם את האורחים? שהרי עמון ומואב נאסרו כי לא קידמו את בני ישראל בדרך.
אבנר טוען שדרכם של גברים לקדם את האורחים ולא דרכם של הנשים, ולכן הכוונה לזכרים.
זהו שורש ההכרעה. אם דרכו של איש לקדם- דוד הותר, ואם גם האיש וגם האישה מקדמים- דוד אסור לבוא בקהל ישראל.
זוהי הכרעה שנקבעה ע"י בי"ד של מטה.
אברהם אבינו מפיל את ההכרעה ההלכתית בתשובתו לשאלה "איה שרה אשתך?", בתשובה ששרה נמצאת באוהל כדרך הנשים. בדברי אברהם נופלת ההכרעה האם לוט יינצל.
אם אברהם אבינו היה אומר שדרך נשים להיות בבית, אין לבוא על כך בטענה לנשות עמון ומואב, מפני שכך דרך העולם.
אך אם אברהם היה אומר ששרה בחוץ, הרי אנו יכולים לומר שגם דרך נשים לקדם את האורחים מפני שדרכה של אישה לצאת.

כלומר, מיכאל צריך לבצע שתי שליחויות מפני שהוא צריך לשמוע מהי ההלכה אצל שרה אימנו, וע"פ זה להחליט האם הוא יוכל להציל את לוט. מיכאל צריך לדעת היכן שרה נמצאת, מפני שאם יוכרע שנשים מקומן באוהל- לוט יוכל להינצל.
גבריאל בא יחד עם מיכאל מפני שזו עסקת חבילה- גבריאל לא יוכל להפוך את סדום עד אשר לוט יינצל.
המציאות של לוט הן מציאה מאוד משמעותית מפני שדרך זה תקבע ההלכה בדבר עמוני ועמונית שתכריע לגבי דוד המלך.

(מבוסס על שיעורה של הגב´ לאה הימלפרב- דילמות בפ"ש)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על חיקוי ומקור
  • השמחה שהלכה לאיבוד - ה"בעל שם טוב" על הפרשה
  • עקידת יצחק: הניסיון הכפול
  • מהרי שלוש סאים
  • אמונתו של אברהם
  • ניסיון העקידה
  • האם עקידת יצחק היתה עונש או ניסיון?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.