ההבדל בצורת האירוח בין אברהם ללוט

על אברהם מסופר שהגיש לאורחיו לחם ובשר,ואילו על לוט כתוב "ומצות אפה" [יט ג].
רשי מפרש שלוט אפה מצות כי פסח היה.

בעל התוספות מסביר את ההבדל בין אברהם ללוט, בגללו הכין אברהם לחם ובשר ולוט אפה מצות.
ישנו טבע הטבוע בלבבות האנשים בזמן שמקבלים אורח לביתם. בזמן שהאורח חביב על בעל הבית אז חביב לו גם עיכובו אצלו לעוד זמן. כמו שאמרו במדרשים לגבי טעם שמיני עצרת של סוכות, שאומר השם יתברך לישראל [בזמן עליתם לרגל ] "קשה עלי פרדתכם התעכבו איתי עוד יום אחד" הוא יום שמיני עצרת.
אבל כאשר אין האורח חביב עליו, וכל שכן אם הוא למשא עליו אז הוא מסתפק בכך שנמצא אצלו מעט זמן, וצאתו ממנו היא לו לנחת רוח למארח.

לכן אברהם שהיה מוקיר ומחבב אורחים רצה לעכבם יותר, הכין לפניהם דברים שדורשים זמן להכנתם כמו לחם ובשר כדי שיתעכבו אצלו. אבל לוט שרצה להפטר מאורחיו כמה שיותר מהר, אפה מצות שכדי לאפותם דרוש זמן מועט כדי שיאכלו מהר וילכו להם.

(בשם אסף רז)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • וירש זרעך את שער אויביו
  • רמז לזהירות בסעודה מסעודת אברהם
  • כיצד יתכן שאברהם טפל לשרה בנביאות?
  • מידת החסד באברהם
  • יחסו של אברהם
  • ההבדל בין ''נער'' לבין ''הנערים''
  • לוט: האידיאליסט המובס
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.