מידת החסד באברהם

אחת המטרות בעקידת יצחק היתה להראות לעולם את רמת אהבתו ודבקותו של אברהם אבינו הקב"ה, ואת האופן שבו הוא מכוון ועושה את כל מה שהקב"ה מצווה עליו.
אומר על זה ה"כתב סופר" שלכאורה אין בזה הוכחה גדולה לכך. יתכן שאפשר לומר שאברהם היה פשוט אדם אכזרי, ולא היה לו קשה במיוחד כל העניין. בעיקר, אומר ה"כתב סופר" לאדם זקן ובא בימים שידוע שהרבה פעמים בגיל מבוגר אנשים הם נרגנים ואכזריים יותר. מי אומר שאברהם באמת היה צריך לעשות קרבן כזה גדול מצידו?

מסביר הכתב סופר שלכן נאמר "ויהי אחר הדברים האלה". על איזה דברים מדובר?
מדובר על מה שכתוב לפני על כך שאברהם "נטע אשל בבאר שבע", ואמרו על זה חז"ל שאשל הינו ראשי תיבות של אכילה שתיה ולינה. אברהם הפך לדרך חיים והראה את מידת החסד והנתינה שיש בו. הוא גם עשה זאת לאורך זמן – "ויגר בבאר שבע ימים רבים". לכל העולם כבר היה ידוע שאברהם הוא איש של חסד, של הכנסת אורחים, ולכן ברור שאיננו איש אכזרי, וכאשר לקח את בנו לעקידה היה רק מתוך אהבתו לקב"ה.

(על פי "אשר על הפרשה" מאת אשר גרוזמן)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מהות ביקורו של הקב"ה את אברהם
  • רמז לזהירות בסעודה מסעודת אברהם
  • עקידת יצחק: הניסיון הכפול
  • ענין של מבט..
  • מהרי שלוש סאים
  • ההבדל בין ''נער'' לבין ''הנערים''
  • ענישה קולקטיבית
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.