מהות ביקורו של הקב"ה את אברהם

פרשת "וירא" נפתחת כאשר ה' נראה אל אברהם – "וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום". מיד אחר כך, מסופר על המלאכים שהגיעו אל אברהם. לא ברור מה משמעות ה"היראות" הזו של ה' לאברהם. מה הוא אמר לו? מה היה שם? ממתי הקב"ה נראה לנבחריו בלי לעשות כלום מעבר לזה.

פירוש אחר אומר שלמעשה הפסוקים הבאים שמדברים על המלאכים הם הפירוט של הפסוק הראשון – לא מדובר בשני אירועים שונים, אלא מהות ה"ביקור" של הקב"ה היה שליחת המלאכים. לפי פירוש זה בכל מקום שבו מוזכר שם ה' בסיפור המלאכים הכוונה אליהם, כשלוחיו, ולא לה' עצמו. פירוש זה יוצר בעיות בחלק מהמקרים, כי ישנם הקשרים באים חייבים לומר שכוונה אכן לה'.

לפי פירוש רש"י הקב"ה בא לבקר את אברהם לאחר שמל את עצמו בסוף הפרשה הקודמת. גם פירוש זה קשה ולא ברור. מה משמעות ה"ביקור חולים" הזה? נראה שיש כאן ממש הגשמה של הקב"ה.
מסביר הרמב"ן שהביקור של הקב"ה היה סוג של שכר לאברהם, סוג של אישור לפעולותיו הברוכות. רק התגלו, ללא מסר מיוחד שמועבר. זוהי הדרך שבה הקב"ה מעלה על נס את פועלו של אברהם בכך שמל את עצמו, כמו שנאמר לגבי עם ישראל "וירא כבוד ה' אל כל העם", או ביעקב – "ויפגעו בו מלאכי אלוקים" (למרות שלא אמרו לו דבר). עצם המפגש עם הקב"ה יש בו ברכה, ונתינה של הקב"ה ליראיו.

מזה ניתן לראות גם את משמעות מאמרם של חז"ל, "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה". למרות קבלת פני שכינה, עצם הקבלה עצמה היא ברכה עצומה (כמו שאומר הרמב"ם שהקירבה לשכינה הוא "הדבר שאליו נתאוו כל הנביאים") אברהם בוחר את הכנסת האורחים על פני ההתבודדות וההתעלות העצמית.דרכה של תורה היא הנתינה, ועדיף בעיני אברהם לעסוק מהכנסת אורחים (וניתן לראות כמה פעמים מוזכרות בקטע זה מילים שמצביעות של זירוז – "מהרי", וימהר" וכו') מאשר להתבודד בהתעלות האישית שלו.

(על פי עיונים בספר בראשית של נחמה ליבוביץ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "אם ירצה ה' "
  • מהרי שלוש סאים
  • דרך ה'
  • "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם"
  • על חיקוי ומקור
  • עקידת יצחק: הניסיון הכפול
  • נשיאה בעול
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.