ענן, נר, וברכה בעיסה

על הפסוק -"ויביאה יצחק האהלה שרה אימו" אומר המדרש בבראשית רבה- ונעשית דוגמת שרה אימו, כלומר שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האהל ומשמתה פסקו וכשבאת רבקה חזרו. מהמדרש משמע שכעת בחזרת דברים אלו לאהל נסגר המעגל  בבית אברהם,  וכעת מתברר שהשידוך הזה אכן הינו מוצלח. אך באנו כאן קצת לברר מה באמת יש בשלושה דברים אלו ומה הם מסמלים?

מה מסמל הענן?
ניתן להביא כאן את המדרש על הפסוק בפרשת העקידה "וירא את המקום מרחוק" מה ראה בהר?- ראה ענן קשור על ההר.
יצחק אבינו רגיל היה עוד משחר ינקותו לחווית הקדושה בצורה מתמדת, ולראות תמיד איך שהענן קשור היה תמיד על האהל. רגיל היה להיות שרוי כל הזמן כל ימי חייו באהל הוריו שלמעשה היו הם מרכבה לשכינה וחי הוא למעשה בתוך השכינה. ולכן גם כאן בהעלותו אל הר המוריה הבחין מיד בענן הקשור בהר אז שם ברגעים היותר דרמתיים בחייו, הענן היה תמיד לנגד עיניו של יצחק.
יתכן והופעת ענן על האהל הוא עניין של  הופעת השכינה, כי כך נאמר בפרשת עבודת יום הכיפורים "כי בענן אראה על הכפורת" עוד בהר סיני  בזמן מתן תורה נאמר שם "חושך ענן וערפל". ובפרשת כי תשא נאמר:"וירד ה' בענן ויתייצב עמו שם ויקרא…"  גם ביחזקאל פרק א' פסוק כח' "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנוגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה' …" משמע שמדובר כאן על התגלות השכינה המופיעה באמצעות הענן.

הנר הדולק מהו מסמל?
נר הכוונה לכלי, ונוסף לו השמן הפתילה ועל גביו את האש.  אך נר דולק הוא האש שבו הוא הלהבה היוקדת. והלהבה היא הפן הרוחני שבנר, כך שכשהנר דולק משמע שנגלה פה הצד הרוחני הצד הנשמתי.
עוד מצאנו דוגמא לכך אצל שמואל. "ונר אלוהים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה' אשר שם ארון האלוהים".
מבאר שם הרד"ק- שהרי ידוע שבמשכן ובמקדש נר מערבי דהיינו הנר המרכזי שבמנורה דולק היה תמיד, והמושג "טרם יכבה" הכוונה בפשט- שהנבואה שמקבל עתה שמואל הייתה לפנות בוקר, כאשר באותה עת ששת נרות המנורה כמעט ונכבים, כי השמן שניתן הוא רק ללילה, והנה כמעט ותם לו הלילה, אך באמת הדרש הוא – ששמואל הצעיר שהיה אז כבן שלוש הולך בעתיד הקרוב "להחליף"  את עלי הנביא בשרשרת הנבואה בישראל.
דהיינו עד שלא שקעה שמשו של עלי זורחת לה אפוא שמשו של שמואל נרו של שמואל אותו נר הדולק בהיכל ה' בשילה. נר ה' אם כן מתחיל להתנוצץ מעל ראשו של שמואל.
כדיא להוסיף ולציין ששמואל נקרא פעמים רבות "הרואה" ונר הוא כלי שניתן באמצעותו לראות גם במחשכים.

ברכה בעיסה מהי?
עיסת בצק הנעשית בארץ ישראל חייבת בחלה. והרמת החלה מן העיסה כמוה כתרומה וכמעשר מן הפירות, וכאשר נתונים לגבוה ממה שבידנו ממילא מתברך הוא אותו כור ו/או אותה עיסה.
וכאשר נתנו תרומה מן הבצק ובהרימנו כזית מן הבצק, בזה ניתן פתח לקבלת השפע והברכה מלמעלה, בעיסה כולה.
הברכה היא בזה שתיטפח העיסה כמו שצריך והברכה היא גם שתהיה אפייה מושלמת, והכי חשוב שבני הבית יודו ויברכו את עקרת הבית על מעשיה, ולמה? מכיוון שהפת הלוא היא אבי אבות המזון וברכתה כידוע פותרת את שאר המאכלים, לכן הברכה בעיסה היא ברכת השולחן כולו.

(נשלח ע"י ליאור זרחיה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה" (כג, ב)
  • מדוע חזר אליעזר על סיפור שליחותו
  • "אל ארצי ואל מולדתי" – על השפעת שחיתות המידות
  • כמה שמות וכינויים לאשה אחת!
  • חיי שרה - פיתוח אישיות ע"פ המודל הנכון בתורה
  • מדוע פיצלה רבקה את דבריה?
  • תוחלת החיים - "אין קצבה לשנותיך"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.