תחילת הזמן

בסוף הפרשה שעברה קראנו על כך שהתנהגות בני האנוש בעולם הביאה למצב שהקב"ה חוכך בליבו כלשון הפסוק :"וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכו'.. וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו.. ומכאן קריאתו אל נח קץ כל בשר לפניי ..עשה לך תיבת עצי גופר..

מספרים על ר' ישראל מסלנט מייסד תנועת המוסר שסיפר באחד הפעמים מה הובילו לייסד תנועה חשובה זו אשר אגפיה וסניפיה היו פזורים בכל רחבי אירופה.

באחד מערי רוסיה הקרה היו (כמנהגם אז) הבדלי מעמדות מאוד ברורים בין אנשי "צווארון הלבן" לפועלים הזוטרים, הבדלים אלו התבטאו בכל תחום ותחום. החל מהנהגת העיירה שהיתה באופן מוחלט לגבירי העיירה, וכלה במקום מושבם במזרח בית הכנסת. הכל ידעו שהעליות לתורה, ושאר הכיבודים נחלת העשירים בלבד, ואילו הפועלים ושאר העם הם כתפאורה בלבד.

סנדלר העיר חפץ בכל מאודו לטעום קצת מנחלתם של הגבירים וחסך פרוטה לפרוטה על מנת לחתן את ביתו ברוב פאר והדר כמנהג עשירי העיר. "חיים רק פעם אחת" נהג לומר לאשתו, "לפחות אזכה להוביל את ביתי היחידה בכבוד מלכים". ואכן החתונה נערכה ברוב פאר והדר תזמורת ממיטב הנגנים והאוכל והשתייה לעילא ולעילא.
שעת החופה מגיעה הסנדלר צועד נרגש עם חתנו לעבר החופה לפתע ניגש אליו אחד הגבירים ופנה אליו כשנעלו בידו לעיני כולם: התוכל לתקן לי את הנעל? הסנדלר לא ידע את נפשו מרוב בושה נפל והתעלף אמר ר' ישראל: אם בן אדם יכול להגיע לכזה שפלות מדרגה חייבים לתקן ולהעמיד בתי מוסר עבור כך..

נשאלת השאלה הרי המעשה הזה הוא קיצוני מאוד מי מאיתנו מכיר מסביבו מישהו שמסוגל לעשות מעשה מביש שכזה לאדם הנמצא ברגעי אושר של חייו האם בשביל מעשה קיצוני זה צריך להעמיד ולחולל מהפכה שכזו,וכי חצי שעה של מוסר ביום תוכל לשנות בן אדם מושחת ואכזר שכזה..

בוא ואבאר לך מה הפשט שח לי השבוע חברי משגיח דישיבת אור יוסף ר' ישראל לא הזדעזע מהגביר, לאותו גביר באמת לא יעזרו אותם סדרי מוסר ,גם בל נשכח שהוא גר במקום בו רעיו וחבריו נהגו לזלזל בשכבות החלשות. התביעה היא על "הסנדלר" שיכל להתעלף מהשפלה זו, אם הוא הגיע לכזאת הכרה שכל מה שהוא שווה זה "כסף" ובאמירה זוטרית זו אפשר לקחת את כל ישותו אזי מצב הדור בסכנה גדולה חייבים את אותם ספרי מוסר שיבארו לבני הדור מהי חובת האדם בעולמו ומהו עיקר מהות האדם.

זוהי אותה הרגשה שעברה בליבי השבוע בשעה שראיתי את צעירי הצאן, מיטב בנינו, גוררים את חפציהם לישיבות הקדושות שם רואים בחוש מהי חובת האדם בעולמו.

(נשלח ע"י הרב אלי ויזנר)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • נדידת היבשות
  • איש ואישתו או זכר ונקבה?
  • על הכפילות שבסיפור המבול
  • מדוע נכרתה הברית דווקא עם הקשת בענן?
  • על אבר מן החי ועל אבר מן נח
  • שימו לב אל הנשמה
  • איש גֹּדֵר גָּדֵר ועמד בפרץ
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.