נקודת מבט

מי שמכיר את ההיסטוריה של שרה אימנו, עומד נפעם מול דברי רש"י הק' בפרשתנו,שרה אימנו היא לכאורה האישה שחוותה את כל הייסורים שאדם יכול להעלות ע"ע בחייו..

תחילה בעקרות נוראה במשך שנים רבות ,ובהמשך כאשר נדדה עם אברהם אבינו ממקום למקום ,ניסיונות חטיפה מצד פרעה ואבימלך,שפחתה נישאת לאברהם ויולדת לו בן תיכף ומיד ,מה שמכפיל את בעייתה של שרה עשרת מונים,עד שכבר נולד לה בן לעת זקנתה ,מלאך המוות בא ומבשר לה שהוא נעקד על גבי המזבח,ותכף שהוא בא לסיים את דבריו שיצחק לא באמת נהרג אלא רק נעקד פרחה נשמתה…
ועל כל אלה כותב רש"י שני חיי שרה "כולן שווין לטובה"האם זהו המתכון לחיים טובים …

ישנו מישהו נוסף במהלך ההיסטוריה של העם היהודי שאמר משפט דומה, כשמצבו היה עכור ביותר. והוא נחום איש "גם זו לטובה" כמו כן ר' עקיבא בסיפורו המפורסם עם החמור,הנר והתרנגולת שאבדו לו כשהיה צריך להם ביותר ..אמר משפט דומה והוא "כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד"

מה אם כן המיוחד באישים הללו ,מהיכן הם שאבו את עוצמתם ברגעים קשים אלו???

נראה שיסודם של דברים הוא :שהכול בעצם תלוי בנקודת המבט ..ברגע שאדם מאמין ומפנים שכל הניסיונות והקשיים אינם אלא כחלק מתהליך התקרבות לבורא,כדי לקבל מאתו את הטוב הראוי לו,אזי הוא רואה בניסיונות הללו חלק בלתי נפרד וחשוב בחייו. כשם שכל חייל מבין שכדי לשרת בצבא הוא חייב לעשות "טירונות ",הטירונות איננה עונש אלא חלק מהתחשלות ומיצירת הכלים איתם יוכל להתמודד בשטח.

ולכך ראייתה של שרה הייתה חיובית היא הבינה שתפקיד האדם בעולם הינה לזכך את עצמו ורק ע"י כך הוא מתקרב לבוראו, אולי זה מה שהיא רצתה לרמז להגר בכך ש"עינתה אותה" כלשון הפסוק. הגדולה סברה שרה לאהוב את ה' ולהודות לו הוא מתוך קשיים ולא שהכול הולך בנקל.

אלא שיתרה מכך,בסיפורם של ר"ע,ונחום איש גמזו,אנו מגלים פן נוסף והוא שבאותו מטבע שאדם תופס בהכרתו ובאמונתו את פני הדברים ,כך ה' ינהג עמו בסופו של תהליך…

נחום איש גמזו, בשונה מר"ע, האמין בכל ליבו שאין מציאות של "רע"בעולם, כל דבר ולו הקטן ביותר שבא על האדם הוא להיטיב עמו, ולכך כפי שהתברר בסיפורו, דווקא ה"חולות" שהיו נראים כמפלה לנחום ,התגלו כמתנה הטובה ביותר לקיסר יותר מאבנים טובות ומרגליות…

לעומתו ר"ע הבין שכ"מ דעביד רחמנא לטב עביד פירושם של דברים שאמנם בסוף הכול לטובה, אך יכול להיות מאוד שהדרך לקבלת הטוב תהיה ע"י ניסיונות וייסורים שמטרתם להוביל לתוצאה טובה ,ולכך ה' נהג עמו באתו מטבע אמנם את התרנגול,הנר,והחמור,הוא הפסיד, אך בעבור זה הוא קנה את חייו.

(נשלח ע"י הרב אלי ויזנר)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הארה פרשת חיי שרה
  • כל כך הרבה סיפורים
  • "ואבוא היום אל העין"
  • חשיבותה של ארץ ישראל
  • "אל ארצי ואל מולדתי" – על השפעת שחיתות המידות
  • מדוע חזר אליעזר על סיפור שליחותו
  • ואל משפחתי
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.