נוח, בניו, ופריה ורביה

"ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד את שם את חם ואת יפת" (בראשית ה' ל"ב). נח הוליד את יפת (ראה רש"י על הפסוק) רק בהגיעו לגיל 500.  ולמה? כי המצווה היחידה שהיתה עד אז היתה "פרו ורבו" (בראשית א' כ"ח). "פרו ורבו" שווה 500.

ומה קורה למי שאינו עוסק בפריה ורביה? על צוויו של הקב"ה לנח ולבניו (בראשית ט'"ז'): "ואתם פרו ורבו", מביא רש"י את דברי רבי אליעזר במסכת "יבמות" (דף ס"ד עמ' ב'): "כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה, כאילו שופך דמים". "פרו ורבו" שווה 500. "שופך דמים" שווה 500. הניגוד לפריה ורביה הוא שפיכת דמים.המילים "כאילו שופך דמים" כדברי רבי אליעזר, אכן מתאימים בדיוק לנח ולבניו. שכן: "כאילו שופך דמים" שווה 567. מילוי האותיות של "שם, חם, יפת", בניו של נח, שווים 567. נח עסק בפריה ורביה ולא שפך דמים.

כדי להבטיח שלא יהיה יותר מבול אומר הקב"ה (בראשית ט' ט"ז): "והיתה הקשת בענן, וראיתיה, לזכר ברית עולם, בין אלקים, ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ". ומכיוון שהקב"ה הבטיח ש"לא יכרת כל בשר עוד ממי המבול" (שם פסוק י"א), יכלו בני נח לחזור ולהביא צאצאים לעולם, כפי שנאמר (בראשית י"א י'): "אלה תולדת שם, שם בן מאת שנה, ויולד את ארפכשד, שנתים אחר המבול". "קשת" שווה 800. "שנתים" שווה 800. בגלל הבטחת הקשת, התחיל שם להביא צאצאים לעולם, שנתים לאחר המבול.

ועוד רמז לקיום צוויו של הקב"ה על ידי שם: התורה ממשיכה ומספרת (בראשית י"א י"א): "ויחי שם, אחרי הולידו את ארפכשד, חמש מאות שנה, ויולד בנים ובנות". "פרו ורבו" שווה 500. חמש מאות שנה המשיך שם לעסוק בפריה ורביה.

(בשם רפאל מגיד, לע"נ אביו-מורו חיים אורי בן הרב לוי יצחק)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הקשר בין חטא אדם הראשון ודור המבול
  • "אדם לעמל יולד"
  • נח ומשה
  • ומחיתי את כל היקום- עתיד הוא לקום!
  • נדידת היבשות
  • מדוע נכרתה הברית דווקא עם הקשת בענן?
  • מתי צריך להיות לא נוח
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.