על מצוות חלה

רמזים למצוות חלה:

1.ח- חלק, ל- לעלום, ה-הבא.מצאנו שמצוות הפרשת חלה היא סגולה מיוחדת לרשת חלק לעולם הבא.
2. חלה מורכבת מ- חל, ה'. זאת אומרת, שמצווה זו מקרבת את קשרינו עם הבורא.
3. "חלה" היא בגימטרייא = ל"בא גואל", כלומר גם מצווה זו כמו מצוות נוספות מקרבת משיח וגואל.
4.חלה מלשון "התחלה", ראשית העריסה.

ולסיום, סיפור אמיתי שממחיש מעט את זכות הפרשת החלה.
בבגדד שבעיראק היה קמע מיוחד שהסתובב בין תושבי הקהילה היהודית. כל אדם שהיה חולה, היה מבקש את הקמע שאותו הכין רב הקהילה שהיה אז – המקובל רבי יוסף חיים (הבן איש חי) זיע"א. האדם החולה היה שם אות הקמע על גופו והיה נתרפא ממחלתו. כך עבר הקמע ממשפחה למשפחה והיה עושה ניסים ונפלאות. המקובל הרב יהודה פתיה ז"ל, שהיה תלמידו של הבן איש חי, רצה לדעת מה הסוד שבתוך הקמע המבריא את החולים. לכן החליט לפותחו ולבודקו . הרב יהודה יום אחד פתח את הקמע, ולתדהמתו, גילה שיש בו… פיסת חלה !!

(נשלח ע"י שחר)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ד' ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם... למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי..." (טו, לט –מ)
  • חטא התיירים והפרשיות שבעקבותיו
  • קהל שוגג
  • חטא המרגלים ולקחיו
  • "ועשו להם ציצית"
  • חטא המרגלים ו"לא תתורו"
  • "ויתרו את ארץ כנען" - בין הרהור החטא להשפעתו
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.