מדוע פתח בבראשית?

ידוע הוא הרש"י הראשון על התורה שמסביר מדוע פתחה התורה דווקא בבראשית, כלומר במעשה בריאת העולם. לכאורה, אומר רש"י בשם ר' יצחק, היה צריך לפתוח ב"החודש הזה לכם ראש חודשים", שהיא המצווה הראשונה (שקיבלו ישראל כציבור) ולא במעשה יצירת העולם, אלא שמגיע סיפור בריאת העולם למקרה שאומות העולם יגיעו ויגידו לישראל "ליסטים אתם שכבשתם ארצות ז' גויים" ואז ישראל יכולים לענות "כל הארץ של הקב"ה היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו".

לאורך הזמן שאלו גם על השאלה, מדוע שנחשוב שיש להתחיל מ"החודש הזה לכם"? הלא בריאת העולם היא אלמנט כל כך חשוב באמונה. סיפורי ספר בראשית מראים לנו שיש בורא לעולם, שיש נבואה, אנחנו לומדים מהם על יראה ועל תשובה ויסודות רבים באמונה נובעים מתוך בריאת העולם. אלא שיתכן לומר שהכוונה ב"החודש הזה לכם" היא רק בנקודת פתיחה ליציאת מצרים. לכאורה, יציאת מצרים הינה הנקודה ממנה היה צריך להתחיל.יציאת מצרים היתה ,חוץ מאשר מופת שביסס את האמונה כמו בריאת העולם, משהו שישראל היו עדים לו ולא רק שמעו עליו כמו בריאת העולם. זו גם הסיבה שבספר הכוזרי, ר' יהודה הלוי מבסס את האמונה על יציאת המצרים ולא על הבריאה. היא קרובה יותר אלינו, ובסיסית יותר באופן שבו אנו תופסים את אמונתנו.

כעת השאלה והתשובה גם הם ברורים יותר. מדוע בריאת העולם מסופרת לפני יציאת מצרים? כדי לבסס את זכות ישראל על הארץ. יותר מזה, בעל חתם סופר מסביר, שקטרוגם של הגויים נובע בעיקר מהטעות שלהם, ומתפיסתם שישראל צריכים להיוושע רק באופן ניסי – כמו ביציאת מצרים. כאשר ישראל משיגים משהו בדרך הטבע אומרים על זה הגויים ש"כבשתם" – הרי לקיחה בדרך הטבע מנוגדת לחוקתכם, עליכם חלים רק ניסים כמו ביציאת מצרים… לכן מתחילה התורה בבראשית, להראות שאין הבדל בין בדרך הטבע למעל הטבע ומה שישראל משיגים בדרך הטבע הוא שלהם כמו מה שהם משיגיםבאורח ניסי.

(על פי הגות בפרשיות התורה/ יהודה נחשוני)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • חצי בן אדם
  • סוד הרקיע ותקופת 'אחרי החגים'
  • הקשר העל טבעי בין עם ישראל לשבת קודש
  • כדי לזכות לעוה"ב צריך להתלבש בהתאם בעוה"ז
  • אדם ועולם הטבע
  • הלשון הכפולה בבריאת האדם
  • "הלא אם תיטיב שאת" – החובה לעשות טוב?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.