מיהו בעל מידות

באחת הפעמים בהן פגשתי את המשגיח שלי בישיבה קטנה, שוחחתי איתו בערגה על התקופה בה למדנו בישיבה,וביחוד על האווירה המיוחדת ששרתה בימים אלו בישיבה , הלהט וזריזות הנעורים שלפתה אותנו בימים אלו לכל דבר שבקדושה,הבין אדם לחבירו שיושם ביתר שאת בימים אלו ועל הלב נשבר ושפתיים דולקות שידעו להרגיש בסדרי המוסר..
תוך כדי השיחה שח לי המשגיח באווירת אותם הימים על סיפור מעניין שצד את עינו וקשור בקשר ישיר לימים אלו ..

היה זה בתקופת הבחינות לישיבות , אחד הבחורים ב"ועד שלך" הוסיף: נכנס לראיון אצלי לאחר בחינה אצל ראשי הישיבה ,וכדרכם של משגיחים שאלתיו על שגרת יומו בימים כתיקונם,על תחביביו וכו' ומתוך כך ניסיתי לחקות אחר אופיו.. הבחור היה נראה חריף ,והחלטתי להמשיך איתו צעד נוסף ולבדוק אותו יותר לעומק .

מה המידה הכי רעה שיש בך? שאלתי. הנער שהיה מופתע מהשאלה חשב קמעה ואמר: "מידת- הקנאה" . קנאה! אמרתי. כן! אמר בכנות,קשה לי לראות בהצלחת השני ,קשה לי לראות משהו שיש לשני ואין לי אמר. הוספתי לשאול, ומהי המידה הכי טובה שיש בך? הנער שהיה המום מהשאלה הקודמת התעשת ואמר: "מידת -הקנאה" … קנאה!?! אמרתי הלא לפני רגע ציינת אותה במידה הכי רעה התבלבלת או שמא … לא ולא! קבע בפסקנות, לדעתי אין כזה דבר "מידה רעה" ו"מידה טובה" ישנם באדם מידות המאפיינות את אופיו.. והאדם יכול לנווטם לטוב או לרע …

לא סתם, הפטיר, קוראים לאדם המעביר על מידותיו "בעל מידות" מכיוון שהוא "בעלים" על מידותיו ויש בכוחו לנווט את מידותיו לפן החיובי…

נהניתי מתשובתו הכנה והאמיתית. כמובן שהלה התקבל לישיבה ומאז הכול היסטוריה
המשיך המשגיח ואמר: תובנה זו מאוד קשורה לימים אלו ,ישנם בחורים ,אברכים,המגיעים לימים אלו ופניהם נואשות, נפולות, הרי במשך השנה אנו חוטאים ולא נוהגים כראוי ,כיצד בחודש אחד נשנה את כל מהותנו? האין זה הצגה ,האם אנו לא חוטאים בחטא הצביעות?

התשובה היא אחת: כאשר ניטיב להבין שאין בנו "רוע" כפי שבאמת אין מושג "מידות רעות" כל שעלינו להחליט הוא להיטיב את מידותינו על ידי ניווט המידות לדרך הישרה ,ואז כוחם של הקנאה והכעס והתאווה יפרצו דווקא בעלייה רוחנית אם זה ע"י קנאת סופרים ואם זה ע"י ריתחא דאורייתא.

ואולי זהו כוונתו של החכם מכל אדם "אל תראוני שאני "שחרחורת" -"ששזפתני השמש",כלומר כנסת ישראל פונה להקב"ה בטענה אל תסתכל עלינו כאנשים חוטאים במהותנו ,אלא מתוך סכל ושטות בחרנו ברוע ,אך בליבנו אנו רוצים לעשות רצונך.

(הרב אלי ויזנר)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בין יום הכיפורים לסוכות - והמשפחה
  • תשובה חוזרת ביום הכיפורים
  • עיצומו של יום מכפר
  • זמן תחילת התשובה
  • היתכן שופר בשבת?
  • "אתם ניצבים היום כולכם"
  • וגילו ברעדה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.