מצוות ביכורים

מצוות רבות נכללות בקטגוריית מצוות התלויות בארץ. בחלקן אין התלות לארץ ברורה, כמצות נסכים; וחלקן אף אינן מפורשות בכתובים.

מצות ביכורים, הנזכרת בפרשתנו, והנכללת כמובן בקבוצת המצוות התלויות בארץ, שונה משתי הבחינות. ראשית, הפרשה מפורשת ומפורטת בתורה בהרחבה; ושנית, מלבד התלות הברורה של המצוה בארץ, הרי שיש לדבר ביטוי אף בקיום המצווה: מקרא הביכורים. הרחבה יתירה זו והדגשת התלות בארץ זוקקות ביאור.

"והיה כי תבוא אל הארץ" – כניסתם של בני ישראל לארץ טומנת בחובה סכנה חמורה, ולמעשה סכנה משולשת.

ראשית, מהלכם של בני ישראל במדבר השריש בקרבם את התודעה שהם תלויים בקב"ה באופן מוחלט, ובלעדיו אין להם קיום כלל. ארבעים שנה הלכו בארץ לא זרועה וכל צרכיהם ניתנו להם משמיים.

הסיוע העליון טבוע היה בכל אורח חייהם, החל מלחם ובשר אשר הגיעו משמיים, וכלה בעמוד האש המדריכם לילה ועמוד הענן יומם. האדם חש באופן ברור ובלתי מעורער שכל קיומו תלוי בקב"ה, ובלעדיו – אין ואפס הוא.

כניסתם לארץ עלולה הייתה לפגום בתחושה הברורה והבהירה הזאת. כעת האדם מגיע לנחלתו ומתחיל לחיות את חייו באופן טבעי, על פי חוקי הטבע ומהלכיו הרגילים. במצב שכזה קיים חשש שהאדם יאבד את תחושת תלותו בקב"ה וירגיש שהכל תלוי בו – על פי מעשיו הוא ניזון, קיומו תלוי בכישרונותיו ובהתאמצותו, והוא השליט על עצמו. סכנת ההידרדרות לידי כפירה מתוך מצב זה אינה רחוקה.

שנית, קיימת סכנה גם מהבחינה הכללית. העם הנכנס לארץ בונה לו מסגרת חברתית משלו, ממשלה ומדינה על כל מוסדותיה. במצב שכזה האדם עשוי לראות את עצמו תלוי בראשי החברה ובראשי המדינה, ועלול לראותם כגורמים לכל המתרחש בחייו, שהרי כל צרכיו ותביעותיו מסופקים ע"י הממשלה. זהו הכח העליון המנהיג את אורח חייו, ובו הוא תלוי תלות גמורה. הסכנה כאן היא, אפוא, בנטייה לכיוון של עבודה זרה.

ושלישית, כל זיקתו של האדם לטבע והתקשרותו אליו עלול להביא לאלילות. שלביה הראשונים של האלילות היו ראיית כוחות טבע אדירים ככוחות עליונים בעלי ממשלה. האדם, שכל חייו תלויים בכוחות הטבע, בפוריות האדמה, בטל השמיים, במאורות השמיים, חש בתוכו את שליטת הטבע.

הוא מרגיש בתוכו את הכוחות האדירים המוליכים, שולטים, מכוונים ומנהיגים את מהלך חייו שלו, של כל המין האנושי, של כל הבריאה. אמנם, יצרא דעבודה זרה בטל זה מכבר, אך היבט זה של ראיית הטבע ככח מרכזי עליון – עבודה זרה זו קיימת עד היום, אלילות זו לא בטלה.

כנגד סכנה משולשת זו באה מצוות הביכורים, שכל כולה החדרת התחושה הפנימית באדם, שכל חייו תלויים בקב"ה, ובלעדיו אין לו שום קיום.

כנגד הסכנה הראשונה והשלישית, מחוייב הוא להביא את ראשית פרי אדמתו, קציר הצלחתו בעבודת כפיו, למקום מקדש ה'. מצווה הוא לקרוא ולהודיע שם, כי לא בזכות כישרונותיו ופעולותיו ולא בזכות כוחות הטבע האדירים בא לו כל זה, אלא מה' הייתה זאת. קריאה זו במקום זה אכן נוטעת הרגשה שהקב"ה הוא המשגיח עליו, הוא מנהיגו והוא מחייהו.

אמירה נרחבת שמורה גם כנגד הסכנה השנייה. במקרא הביכורים מגולל האדם את דרך העם מעת יצירתו, וכיצד הונהג והודרך מאז ועד עתה ע"י הקב"ה.

במקרא הביכורים מדגיש אפוא האדם את שפלותו וחוסר האונים שבו כשהוא נטול השגחה, כשהוא מנהיג לעצמו. הוא מחפש את השקפת ה' ממעון קודשו שתברך אותו ואת מעשה ידיו, מדגיש הוא את הצורך, הבלתי ניתן לוויתור, בתלות בקב"ה, בזיקה לבורא.

העניין האמור בא לידי ביטוי גם בסליחות.
בימים נוראים מוצאים אנו, למעשה, נימות סותרות. מחד, האדם השפל והנחות, תולעת ולא איש, לעומת מלך מלכי המלכים; ומאידך – האדם הוא זה שבעצמו ממליך את מלך מלכי המלכים, בידיו הכוחות והעצמה הגדולה לעשות זאת.

בסליחות מודגש הצד הראשון, אך לא מהצד השלילי שבדבר – של האדם חסר הכוחות, המרץ והאומץ, אלא מהצד החיובי – הצורך החיוני של הזיקה לקב"ה והתלות בו, המודגש גם במצות הביכורים, כאמור.

נדרש מהאדם לחיות במחיצות עליונות. לא מתוך לוקסוס רוחני, לא מתוך שאיפה ליתר נוחיות ונעימות רוחנית, אלא פשוט כצורך חיוני. צורך הבא מתוך התחושה, שבלא זיקה גמורה לבורא עולם, בלא התקרבות מרבית למחיצתו יתברך – אין לאדם קיום כלל.

(הרב אהרן ליכטנשטיין. על פי שיחה שהועברה בשבת קודש פרשת כי תבוא ה'תשל"א, וסוכמה על ידי הרב אליהו בלומנצוויג. סיכום השיחה לא עבר את ביקורת הרב. נשלח ע"י בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון. http://www.etzion.org.il/vbm)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ותן חלקנו בתורתך
  • למה צריך להזכיר את אבימלך בראש השנה?
  • מלכויות, זכרונות ושופרות
  • יום כיפורים - התעלות מעבר לכל מימדי ההפרעה
  • דרך ארץ
  • שופר של איל
  • ריה"ל על יום הכיפורים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.