האזינו – תמצית התורה כולה

 אחרי שמשה מסיים את שירת "האזינו" הוא אומר לעם ישראל (דברים ל"ב מ"ו): "שימו לבבכם לכל הדברים, אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר תצום את בניכם, לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת".
 ועל כך אומר רש"י: "שימו לבבכם ? צריך אדם שיהיו עיניו ואזניו ולבו מכוונים לדברי תורה, וכן הוא אומר (יחזקאל מ' ד'): "בן אדם ראה בעיניך ובאניך שמע ושים לבך וגו', והרי דברים קל וחומר, ומה תבנית הבית שהוא נראה לעינים ונמדד בקנה צריך אדם שיהיו עיניו ואזניו ולבו מכוון להבין, דברי תורה שהן כהררין התלויין בשערה על אחת כמה וכמה".

התורה פותחת "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ".הגימטריה של  "דברי תורה שהן כהררין התלויין בשערה" שווה 2765. הגימטריה של מילוי האותיות "ברא אלקים את השמים ואת הארץ" שווה 2765. שירת "האזינו" היא תמצית התורה כולה.

יותר מכך, משה מסיים את דבריו לעם לפני מותו: "שימו לבבכם לכל הדברים", ומלאכי, הוא אחרון הנביאים, מסיים את נבואתו ואת כל הנבואות בדברי ה' למשה (ג' כ"ב): "זכרו תורת משה", ומסביר רש"י: "הואיל ותקבלו גמול טוב, לכן בכל דור ודור זכרו התורה שמסרה לכם משה עבדי כי בשמירתה תקבלו הגמול". ערך מילוי האותיות של "שימו לבבכם לכל הדברים" שווה 2469, וכן גם "זכרו תורת משה" (עם מילוי האותיות) שווה 2469. התורה מונחלת מדור לדור, ממשה לעם ובהמשך ממלאכי לעם.
ודברי רש"י אכן מדויקים: פרשת "האזינו", רומזת לכל התורה כולה, ואם נשמור את התורה נקבל גמול.  "האזינו" שווה 79, וכן "גמול" שווה 79.

(נשלח ע"י רפאל מגיד לע"נ אביו מורו חיים אורי בן לוי יצחק, חותנו אברהם בן ישראל  וחמותו לאה אדל בת חיים) 

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "כי שם ד' אקרא הבו גדל לאלקינו" (לב, ג)
  • "כתבו לכם את השירה הזאת"
  • שמיים וארץ
  • לעד בבני ישראל
  • לאיזו תקופה מכוונת עדותה של השירה?
  • מדוע נצרכה פרשת האזינו לאחר פרשיות התוכחה?
  • שמיים וארץ
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.