דבר תורה לפרשת "ניצבים"

"אתם ניצבים היום…" (כ"ט , ס')
המדרש: "אתם ניצבים" – זה שאמר הכתוב: הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד.
אומר ה"כתב סופר": מפרש רש"י, כי מכיוון ששמעו ישראל בפרשה הקודמת, "מאה קללות חסר שתיים" נבהלו מאוד, עד שהתחיל משה רבינו לפייסם ולעודדם. ובעצם יש להבין, למה אומרים: "מאה קללות חסר שתיים" ולא באופן פשוט: "צ"ח קללות"? ומבארים המפרשים, שבעיקר נבהלו ישראל מפני שתי הקללות שלא נאמרו בפירוש בתורה: "גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת" – אשר לפי דברי חכמינו מתכוון בזה הכתוב למיתת הצדיקים, וכאן שאלו ישראל: "מי יוכל לעמוד באלו?" שיהיו הצדיקים נענשים בעוון הרשעים.
לפיכך פייסם משה רבינו ואמר: "אתם ניצבים היום… ראשיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל" – הנה גם אתם הלא חטאתם למדיי, ובכל זאת לא סולקו צדיקכם, כי אם, ראשיכם וזקניכם ניצבים היום יחד אתכם, מפני שה' יתברך עושה חסד עמכם והוא מעניש את הרשעים במישרין ומניח את הצדיקים.
על כן מביא המדרש את הפסוק: " הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד" – ברוב חסדו יעניש ה' יתברך רק את הרשעים ואלו הצדיקים עמוד יעמודו!

שבת שלום טובה ומבורכת לכולם!

מוקדש לע"נ אברהם בן יהושוע ויפה כהן ז"ל

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
 • הנסתרות לה' א-להינו
 • "וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים!"
 • "אתם ניצבים היום כולכם"
 • בין רוחני ולגשמי
 • לעשות חיים
 • הנגלות לנו ולבננו- עד עולם
 • ברית ערבות מואב
 • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
  רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.

  כתיבת תגובה