התורה קבעה כי בגיל 13 הבן מגיע לבגרות מסוימת המתבטאת בשני מישורים. הראשון הוא שיש לו היכולת לריסון עצמי, לבלימה עצמית וקיום דברים העומדים אף מעבר לרצונו הרגעי. השני הוא שבגיל זה האדם רוכש את היכולת להבנת השלכות מעשיו, הבנת המשמעות העומדת מאחורי הדברים ואת תכליתם, ולכן בגיל זה חל חיוב קיום המצוות.

בלק  פחד וביקש דרך להביס את ישראל. הוא לא פנה למומחי צבא כי אם אל בלעם. וכי מה כוח יש בו בבלעם להילחם בישראל? אכן, יש בו כוח וכוחו בפיו – "כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר" (כב,ו). …


כוח הדיבור
קרא עוד